ประชุมจัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มศักยภาพนักเรียน สำหรับสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษา


วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล คณะผู้บริหาร ครูสายชั้นป.6 ร่วมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนสายชั้น ป.6 เพื่อกำหนดรูปแบบรายละเอียด การจัดกิจกรรมการสอนเสริมเพิ่มศักยาภาพ นักเรียนสายชั้นป.6 สำหรับสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 12 – 30 พฤศจิยายน 2566 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/BePMzZ8134ESuJsJ8