ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสตูลร่วมกิจกรรม “เยี่ยมเพื่อนเรือนชาน เปิดบ้านการศึกษา สพป.สตูล”


วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล เข้าร่วมกิจกรรม “เยี่ยมเพื่อนเรือนชาม เปิดบ้านการศึกษา สพป.สตูล” ณ โรงเรียนอนุบาลละงู โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และประชุมรับมอบนโยบายในการขับเคลือนการปฏิบัติงานจาก สพป.สตูล

ภาพกิจกรรมเพิมเติม: https://photos.app.goo.gl/nChY2cXAiaN4FjwS8