เริ่มแล้ว สอนเสริมเพิ่มศักยภาพนักเรียนสายชั้น ป.6


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลอนุบาลสตูลได้จัดกิจกรรม สอนเสริมเพิ่มศักยภาพนักเรียนสายชั้น ป.6 สำหรับสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีบุคลากรจากภายนอกมาให้ความรู้ จำนวน 4 ท่าน ในระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2566 ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนสายชั้น ป.6 ที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/JcJxQxAWufXJm8YP8