มอบกำลังใจ นักเรียนสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล


วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล มอบหมาย นางซาเราะห์ วัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งมอบกำลังใจ และอวยพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูลในวันสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์รับสมัครของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/PSG9xzRFHkbEpCa49