ประกาศเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสตูล ประจำปีการศึกษา 2566


โรงเรียนอนุบาลสตูล มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบลสตูล โดยให้มีบริการจัดจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบ

รายละเอียดประกาศ: https://drive.google.com/file/d/1cAcdh5zzlsssyVeLAicU1oAmheG6HH9-/view?usp=sharing