ประชุมผู้ดูแลระบบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย สพป.สตูล ปีการศึกษา 2566


วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมาย นายบัชซูดิน มอลอ ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล เข้าร่วมประชุมผู้ดูแลระบบเว็บการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับศุนย์เครือข่าย สพป.สตูล โดยมี ว่าที่ร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธาน โดยในที่ประชุมได้มีการพัฒนาระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ศูนย์เครือข่าย สามารถนำระบบไปใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย ปีการศึกษา 2566 ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/Xbz2CjAX8TeJj91D9