ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ศูนย์เครือข่ายสันหลังมังกร


วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายธนิตย์ กุลโรจนสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ ประธานกลุ่มศูนย์เครือข่ายสันหลังมังกร พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู เจ้าหน้า เครือข่ายสันหลังมังกร ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง โรงเรียนบ้านฉลุง โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตันหยงโป โรงเรียนบ้านหาดทรายยาวและโรงเรียนอนุบาลสตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายสันหลังมังกร ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล เพื่อดำเนินงานจัดแข่งขันให้บรรลุวัตถประสงค์ โดยจัดการแข่งขันในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลสตูล สนามโรงเรียนบ้านฉลุง และสนามโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/7hcm77MfHPEP4LeF7