ประกาศผลผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566


โรงเรียนอนุบาลสตูลได้ประกาศประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสตูล ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสรรหาผู้ประกอบการดำเนินการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การเรียนในโรงเรียนอนุบาลสตูล ตามประกาศลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 บัดนี้ได้ผลการประมูลตามลิงก์แนบ

รายละเอียดประกาศ: https://drive.google.com/file/d/139rbmmWI99Zj73hZNzVgp4YbneFMmghJ/view?usp=sharing