โรงเรียนอนุบาลสตูล ใช้เป็นสนามเลือกตั้งประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล หน่วยเมืองสตูล 2


วันที่เสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566 หอประชุมบัวบาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ได้เป็นสถานที่เลือกตั้งประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล หน่วยเมือง 2 โดยมีผู้มาใช้สิทธ์อย่างคึกคัก ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลสตูลมีความยินดี และพร้อมสนับสนุนกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกด้วยความยินดียิ่ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/hr7sEhYLTXRvoXEq8