กิจกรรม 1 คน 1 ความสามารถ สายชั้นป.5


วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล มอบหมาย นางซาเราะห์ วัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาเยี่ยมชมและมอบขวัญกำลังใจ นักเรียนสายชั้นป.5 คาบกิจกรรม 1 คน 1 ความสามารถ ได้จัดกิจกรรม “สุดยอดเชฟอนุบาลสตูล” ของสายชั้นป.5 โดยมีนักเรียนสายชั้นป.5 ของแต่ละกลุ่มแข่งขันการทำอาหาร ประกวดสุดยอดเชฟ มีการทำรังสรรค์อาหารหลากหลายชนิด อาทิเช่น ส้มต้ำครกระเบิด, และไก่อบสวรรค์, ซูชินะหน้าทอง และอีกหลากหลายเมนู กิจกรรมดำเนินการด้วยความสนุกสนาน สอดคล้องให้เกิดผลการเรียนรู้ สู่ความสามารถของผู้เรียนตามความสนใจ และสักยภาพของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสตูลมีความตั้งใจสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้เกิดปรสบการณ์ให้กับผู้เรียนต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/AwJceC5N23sWMtpK6