ประกาศ วันหยุดเรียนเนื่องจากหยุดราชการชดเชยวันตรุษจีน


ด้วยโรงเรียนอนุบาลสตูล ประกาศหยุดเรียนในวัน จันทร์ ที่ 12 กุมพันธ์ 2567 เป็นวันหยุดราชการชดเชย เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 1 วัน รายละเอียดเอกสารตามแนบ

เอกสารเพิ่มเติม: ประกาศจังหวัดสตูล https://drive.google.com/file/d/19dTj9o62dvk5vcTcrard_wCnG3s11cxv/view?usp=sharing