นักเรียนอนุบาลสตูล เข้าทดสอบ”เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา”


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล มอบหมายนายวิจิตร นายาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน นำนักเรียนเข้ารับการทดสอบในโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2567 โดยมีนายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ต้อนรับนักเรียน และกล่าวโอวาส วัตถุประสงของโครงการ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่สนใจได้ทดลองความรู้ความสามารใน 5 รายชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูล จำนวน 120 คนเข้าร่วมในการทดสอบครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/gFaUB9jKP84ccw8A9