นักเรียนอนุบาลสตูล รับเกียรติบัตรโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ชนะเลิศระดับจังหวัด


วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล มอบหมายให้ นายวิจิตร นายาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมสอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2566 ของหน่วยงานชมรมพุทธศาสตร์สากล ทั้งนี้นักเรียนอนุบาลสตูลได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ เด็กชายนนนภัสร์ แสงนิกร นักเรียนชั้น ป.4/mep ในการนี้โรงเรียนอนุบาลสตูลขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับราลวัลทุกท่าน และพร้อมสนันสนุนนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ในการฝึกซ้อมการแข่งขันต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/Jev4EgViGS4286h28