นักเรียนอุบาลสตูล ชนะเลิศการทดสอบ “เพชรพิมาน” ปี 2567


วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล มอบหมายให้ นายวิจิตร นายาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนรับรางวัลโครงการทดสสอบความสามารถทางวิชาการ Per-Test “เพชรพิมาน” ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้กับนักเรียน เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนในด้านวิชาการ การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในสถานศึกษาต่างๆ ในปีนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 2,076 คน และนักเรียนอนุบาลสตูลได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รวมทั้งหมด 9 คน ได้นี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
– เด็กชายอดามัส เอี่ยมปิยะกุล ป.4/mep รางวัลชนะเลิศ
– เด็กหญิงณพัชชานัน สว่างแจ้ง ป.4/mep รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
– เด็กหญิงธณิดา สืบประดิษฐ์ ป.5/5 รางวัลชนะเลิศ
– เด็กชายศกฤต บวรวัชรกุล ป.5/mep รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม)
– เด็กชายพิชญะ รัตนวิจิตร ป.6/5 รางวัลชนะเลิศ
– เด็กหญิงธณิดา สืบประดิษฐ์ ป.5/5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
– เด็กชายศกฤต บวรวัชรกุล ป.5/mep รางวัลชมเชย อันดับ 1
– เด็กชายกันตพงศ์ สัจกุล ป.6/5 รางวัลชมเชย อันดับ 2
ขอชื่นชมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกๆ ท่าน และขอให้นักเรียนทุกคนพัฒนาตนเองต่อไป