นักเตะอนุบาลสตูล ชนะเลิศรายการฟุตบอล 7 คน “พิมานคัพ”


วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล มอบหมาย นายปิยวรรฒ แสงทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล พร้อม นายสมเจตน์ ยาโกบ นำนักเรียนอนุบาลสตูล เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน PS Open House ผลปรากฏ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอแสดงความยินดี และส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป