นักเรียนอนุบาลสตูล ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566


โรงเรียนอนุบาลสตูล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเภทบุคคลได้แก่
เด็กชายพิชญะ รัตนวิจิตร นักเรียนชั้น ป.6/5 ได้รางวัลที่ 1 ระดับภูมิภาค และ รางวัลวัลที่ 1 ระดับประเทศ
เด็กหญิงณธิดา สืบประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ป.5/5 ได้รางวัลชมเชยระดับประเทศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/cuarYuVHUoCYtTz36