ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างซุ้มทางเดินโรงเรียนอนุบาลสตูล


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสตูล ประกาศ ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างซุ้มทางเดินโรงเรียนอนุบาลสตู ดังนี้
– เปิดซื้อซองวันที่ 19 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 (ในเวลาราชการ อาคารสำนักงาน โรงเรียนอนุบาลสตูล)
– ยื่นซอง วันที่ 5 มีนาคม 2567 (เวลา 13.00 – 14.00 น.)
– เปิดซอง วันที่ 5 มีนาคม 2567 (เวลา 14.00 น.)
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 096-9789522, 089-6554009, 086-9699799