ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP


ตามที่โรงเรียนอนุบาลสตูล ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการประเมินความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการรจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ Mini Program (MEP) ปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 จำนวน 30 คน นั้น บัดนี้การดำเนินการประเมินความพร้อมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลการประเมินความพร้อม รายละเอียดแนบไฟล์ลิงก์

เอกสารเพิมเติม: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2567