จับฉลากหมายเลขพรรคผู้สมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567


วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรี สมเจน์ ยาโกบ ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล และคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปี 2567 ได้มีเปิดรับสมัครพรรคสภานักเรียน เพื่อให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2567 นั้น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีพรรคลงสมัครทั้งหมด 5 พรรค และได้ดำเนินจับฉลากเบอร์พรรคเลือกตั้ง โดยแต่ละพรรคส่งตัวแทนมาจับฉลากครบทุกพรรค (ยกเว้นพรรคก้าวยังใงให้ไปไม่ถึง เนื่องจากไปทัศนศึกษา ต่างประเทศ และได้มีตัวแทนสภาได้จับฉลากแทน) ผลการจับฉลาก มีดังนี้
เบอร์ (1) พรรครวมใจพัฒนาก้าวหน้าอนุบาลสตูล
เบอร์ (2) พรรคอนาคตไกล
เบอร์ (3) พรรคร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียน
เบอร์ (4) พรรคพลังบัวชมพู
เบอร์ (5) พรรคก้าวยังไงให้ไปไม่ถึง
โดยจะมีการเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ หอประชุมบัวบาน 1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/iRUUh176aS3sLzPQA