กีฬาอนุบาลประสานใจ โรงเรียนอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้


วันที่ 30-31 มีนาคม 2567 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ได้นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ อนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งปีนี้โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดในภาคใต้ กิจกรรมในงานมีการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆ อาทิ เช่น ชักเย่อ ตีวงล้อ ตีกอล์ฟคนจน กินอนามัย เป็นต้น อีกทั้งยังมีการประกวดกองเชียร์ และเชียร์หรีดเดอร์ของโรงเรียนต่างๆอีกด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: – https://photos.app.goo.gl/GP98iyAw9RZZC4o8A
https://photos.app.goo.gl/5METELBFUqh8fTtH7
https://photos.app.goo.gl/zoKhGz479mqFtN2V7
https://photos.app.goo.gl/zztWM2rPWa7wNzVm7