ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคัดเลือก ตำแหน่งชาวต่างชาติ


ด้วยโรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมิน และสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องพักครู ชั้น 2 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลสตูล จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ทางเว็ปไซตโรงเรียนอนุบาลสตูล http://www.anbsatun.ac.th และเพจ “โรงเรียนอนุบาลสตูล AnbSatun”รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคัดเลือก ตำแหน่งชาวต่างชาติ