สุขสันต์วันตรุษอิฎิ้ลฟิตรี ค.ศ. 1445


โรงเรียนอนุบาลสตูล นำโดยนายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล นายวิจิตร นายาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ร่วมอวยพรสุขสันต์วันตรุษดิฎิ้ลฟิตรี ค.ศ.1445 (สลามัตรฮารีรายาอิฎิ้ลฟิตรี) ซึ่งในวันนี้ 9 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. สำนักงานจุฬาราชมนตรีได้ประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เซาวาล (วันอิฏิ้ลฟิตรี) ค.ศ.1445 ปรากฏว่าได้ผู้พบเห็นดวงจันทร์ ณ หอดูดวงจันทร์ อ.ยะหา จ.ยะลาทำให้ วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 นี้เป็นนตรุษอิฎิ้ลฟิตรี ขอความสันติจงมีแด่ท่านทุกๆ ท่าน