ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ (MEP)


วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 ตามที่โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) นั้น บัดนี้ โรงเรียนอนุบาลสตูล ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตล จังหวัดสตูล หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือก ลำดับถัดไปแทน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารเพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือก ครูชาวต่างชาติ (MEP)