ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนชั้น ป.4 – 6 และรายชื่อนักเรียน ชั้นอ.2 – ป.3 ปีการศึกษา 2567


โรงเรียนอนุบาลสตูล ได้จัดสอบชั้นเรียนประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 และแจ้งรายชื่อนักเรียนประจำชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 บัดนี้ได้เสร็จสิ้นเรียนร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารเพิ่มเติม
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. นักเรียนชั้นอนุบาล 2
5. นักเรียนชั้นอนุบาล 3
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
8. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3