ขอแสงดความยินดี ครูอนุบาลสตูลได้รับเลื่อนวิทยฐานะ


โรงเรียนอนุบาลสตูล นำโดยนายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาสลสตูล นายวิจิตร นายาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสตูล ขอแสดงความยินดีแก่ครูที่ได้มีและได้เลื่อนวิทยฐานะดังนี้
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ท่าน
1.นางอุมาภรณ์ สุนยานัย
2.นางตอฮีเร๊าะ สุวรรณมาลี
3.นางอัสมา ล่านุ้ย
4.นายปิยวรรฒ แสงทอง
วิทยฐานะ ชำนาญการ จำนวน 2 ท่าน
1.นางสาวกมลพร เพชรกาฬ
2.นางสาวนัฐญาดา แขวงเส็น