ประกาศ เปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสตูล ประจำปีการศึกษา 2567


ด้วยโรงเรียนอนุบาลสตูล มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านค้าชายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและอาหารให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลสตูล โดยให้มีบริการจัดจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นตามระเบียน ระเบียบการผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสตูล พ.ศ.2566 รายละเอียดตามลิงก์เอกสารแนบ
– รับแบบฟอร์มการประมูล 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 ในเวลาราชการ
– ยื่นซองประมูลราคา 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
– เปิดซองการประเมินราคา 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.

เอกสารเพิ่มเติม
ประกาศเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสตูล ประจำปีการศึกษา 2567
ระเบียบการผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอนุบาลสตูล พ.ศ.2566