ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย

นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนของระดับชั้นปฐมวัยทุกห้อง เพื่อความสะดวกสบายในการเรียนการสอนของทั้งนักเรียนและครู โดยมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งเพิ่มห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องอีกด้วย