ดำเนินการปรับเปลี่ยนสถานที่เข้าแถวยามเช้า


วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ดำเนินการปรับเปลี่ยนสถานที่เข้าแถวยามเช้า เพราะเป็นห่วงสุขภาพของนักเรียนเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยน ดังนี้
วันจันทร์เข้าแถวหน้าเสาธงตามปกติ
วันอังคาร-วันศุกร์ แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล / ชั้น ป.3 / ป.5 / ป.6 เข้าแถวที่อาคารบัวบาน 1 และ นักเรียนชั้น ป.1 / ป.2 / ป.4 เข้าแถวที่อาคารบัวบาน 2