ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาวชุฏิกาญจน์ มายาสัน ในโอกาสได้บรรจุแต่งตั้งเป็น ผอ.โรงเรียนวัดโรง(ขาวประชาสรรค์)


วันจันทร์ที่ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลสตูล เดินทางไปส่งและแสดงความยินดีแก่ นางสาวชุฏิกาญจน์ มายาสัน ในโอกาสได้บรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรง(ขาวประชาสรรค์) อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สังกัด สพป.สงขลา เขต1

รูปภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/G2amMWGPgzqjtton9