ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.กมลพร เพชรกาฬ และ น.ส.ปิยะมาศ สังข์ทอง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรอง ผอ.วันจันทร์ที่ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล มอบหมายให้ นายวิจิตร นายาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลสตูล เดินทางไปส่งและแสดงความยินดีแก่ นางสาวกมลพร เพชรกาฬ ในโอกาสได้บรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา สังกัด สพป.สงขลา เขต 1 และ นางสาวปิยะมาศ สังข์ทอง ในโอกาสได้บรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร อ.สิงหนคร จ.สงขลา สังกัด สพป.สงขลา เขต 1