หน้าหลัก...
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ OTPCกลุ่มสาระการเรียนรู้ / เรื่อง
สาระวิชา
ลำดับที่
1
     
 
1.1
  เรื่องข้อมูลน่ารู้
 
1.2
  มาเก็บข้อมูลกันเถอะ
 
1.3
  การดูแลรักษาแหล่งข้อมูลใกล้ตัว
 
1.4
  ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
 
1.5
  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
 
1.6
  อุปกรณ์น่ารู้
 
 
 
     

: ฝ่ายพัฒนาระบบเครื่อข่ายข้อมูลสารสนเทศ