:: ระบบรับส่งหนังสือราชการ ผ่านอินเทอร์เน็ท ครู-บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสตูล
e-filing ครู-บุคลากร อนุบาลสตูล
 
 
Sign in to continue

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน:
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ผ่านทางอินเทอร์เน็ท
โรงเรียนอนุบาลสตูล เลขที่ 1 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทรและแฟกซ์ 074-711004

จัดทำและดูแลระบบฯ โดย sarawut.s เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล
ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ