[x] ปิดหน้าต่างนี้
| ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ |
โรงเรียนอนุบาลสตูล : A N U B A N   S A T U N   S C H O O L
 -  Your IP Address is 54.161.31.247      


  

ที่
หัวข้อ download
ขนาดไฟล์
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2562
ลงวันที่ : 1/เม.ย./2562 || อ่าน : 136
5.32 MBs 43 โปรแกรมการศึกษา
2 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2562
ลงวันที่ : 2/มี.ค./2562 || อ่าน : 193
314.76 KBs 109 โปรแกรมการศึกษา
3 QRcode เวปไซด์โรงเรียนอนุบาลสตูล
ลงวันที่ : 1/ต.ค../2561 || อ่าน : 150
215.48 KBs 63 ไฟล์ภาพ
4 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 703
180.19 KBs 251 โปรแกรมการศึกษา
5 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 756
187.01 KBs 263 โปรแกรมการศึกษา
6 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 638
191.64 KBs 235 โปรแกรมการศึกษา
7 การขอลาออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 659
181.23 KBs 261 โปรแกรมการศึกษา
8 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนเกณฑ์หรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.�
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 746
183.66 KBs 276 โปรแกรมการศึกษา
9 การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 514
206.79 KBs 245 โปรแกรมการศึกษา
10 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 712
217.68 KBs 245 โปรแกรมการศึกษา


กำลังแสดงหน้าที่  1/4   -Next->>   
1 2 3 4  ]