[x] ปิดหน้าต่างนี้
| ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ |
โรงเรียนอนุบาลสตูล : A N U B A N   S A T U N   S C H O O L


OTPC ระดับประถมศึกษา อนุบาลสตูล ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา-SMSS ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการสถานศึกษา
 / IP Address : 34.236.153.51  


  

ที่
หัวข้อ download
ขนาดไฟล์
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 QRcode เวปไซด์โรงเรียนอนุบาลสตูล
ลงวันที่ : 1/ต.ค../2561 || อ่าน : 64
215.48 KBs 26 ไฟล์ภาพ
2 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 573
180.19 KBs 213 โปรแกรมการศึกษา
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 619
187.01 KBs 231 โปรแกรมการศึกษา
4 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 530
191.64 KBs 201 โปรแกรมการศึกษา
5 การขอลาออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 548
181.23 KBs 221 โปรแกรมการศึกษา
6 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนเกณฑ์หรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.�
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 628
183.66 KBs 235 โปรแกรมการศึกษา
7 การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 418
206.79 KBs 206 โปรแกรมการศึกษา
8 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 587
217.68 KBs 203 โปรแกรมการศึกษา
9 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.�
ลงวันที่ : 20/ก.ค./2558 || อ่าน : 617
191.74 KBs 279 โปรแกรมการศึกษา
10 สุดยอดแผนการสอน บูรณาการอาเซียน ป.2
ลงวันที่ : 12/ก.ย./2556 || อ่าน : 2937
255.21 MBs 821 เอกสารประกอบการเรียน


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>