[x] ปิดหน้าต่างนี้
| ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ |
โรงเรียนอนุบาลสตูล : A N U B A N   S A T U N   S C H O O L


OTPC ระดับประถมศึกษา อนุบาลสตูล ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา-SMSS ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการสถานศึกษา
 / IP Address : 34.236.153.51  


  


ชื่อเรื่อง : การแข่งขันกีฬา-กรีฑาอนุบาลสตูลเกมส์
เนื้อหา : โรงเรียนอนุบาลสตูล โดย นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลสตูล ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสตูล ตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลสตูลได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลสตูลขึ้น ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561
ความยาว : 3:55
เข้าชม : 143
ลงวันที่ : จันทร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
จำนวนการโหวต :
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.