ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจินตนาพร แจ้งขาว
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหารงานบุคลากรและงบประมาณ
ที่อยู่ :โรงเรียนอนุบาลสตูล
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากรและงบประมาณ