ชื่อ - นามสกุล :นายสุเชษฐ์ เนตรจรัสแสง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :โรงเรียนอนุบาลสตูล
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป