วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ณ วัด ชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง จังหวัดสตูล

วันที่ 26 กรกฎาคม 2553
 

         วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูลนำทีมโดยรองผู้อำนวยการกิ่งแก้ว กุลไพบูลย์ และรองผู้อำนวยการสมศรี แก้วทองมา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษากับโรงเรียนเทศบาลและวิทยาลัยเทคนิดสตูล ณ วัด ชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง จังหวัดสตูล ในคืนวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 ก็ได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล อันเป็นประเพณีที่ทำต่อเนื่องมายาวนาน
โรงเรียนอนุบาลสตูลขอร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมนี้ตลอดไป

       
       
       
ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์