ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลสตูล

ณ ประชุมบัวชมพู อนุบาลสตูล

วันที่ 16 , 17 ธันวาคม 2553
 

           ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลสตูล

           นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล และคณะได้ให้การต้อนรับ นางสาวปราณี แซ่ว่อง ครู โรงเรียนบ้านเกตตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ย้ายมารับราชการ โรงเรียนอนุบาลสตูล

           17 ธันวาคม 2553 เวลา 9.45 น. นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล และคณะได้ให้การต้อนรับ นางวรรณา คำขวัญ ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม อำเภอละงู จังหวัดสตูล ย้ายมารับราชการ โรงเรียนอนุบาลสตูล

           17 ธันวาคม 2553 เวลา 14.45 น. นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล และคณะได้ให้การต้อนรับ นางมารีหยำ มรรคาเขต ครูโรงเรียนบ้านเหนือคลอง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ย้ายมารับราชการ โรงเรียนอนุบาลสตูล

           24 ธันวาคม 2553 เวลา 13.45 น. นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล และคณะได้ให้การต้อนรับ นายขจรศักดิ์ ธังดิน ครูโรงเรียนบ้านเกาะยาว จังหวัดสตูล ย้ายมารับราชการ โรงเรียนอนุบาลสตูล

           29 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล และคณะได้ให้การต้อนรับ นางกมลชนก กาญจนะเกยูร ครูโรงเรียนบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ย้ายมารับราชการ โรงเรียนอนุบาลสตูล

นางสาวปราณี แซ่ว่อง ครู โรงเรียนบ้านเกตตรี    
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
 
คลิกขยายภาพ
 
   
นางวรรณา คำขวัญ ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม    
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
 
คลิกขยายภาพ
 
นางมารีหยำ มรรคาเขต ครูโรงเรียนบ้านเหนือคลอง    
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
นายขจรศักดิ์ ธังดิน ครูโรงเรียนบ้านเกาะยาว    
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
นางกมลชนก กาญจนะเกยูร ครูโรงเรียนบ้านแลหลา    
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์