ขอแสดงความเสียใจ

โรงเรียนอนุบาลสตูล
วันที่ 2 มกราคม 2554
 
 

          บิดาครูปราณี  แซ่ว่อง  ได้ถึงแก่กรรม ในวันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554  เจ้าภาพตั้งศพ ณ วัดพรุโต๊ะปก ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เข้างาน 10 กุมภาพันธ์ 2554 ฌาปณกิจศพ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554

ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์