กิจกรรม “ค่ายภาษาอังกฤษกับสิ่งแวดล้อม”
English Camp : Save World Save Life


ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล

วันที่ ๒๑ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

       
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
     
 

         21 – 28  พฤศจิกายน  2555  โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ Save  World  Save  Life ” ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสายชั้น

         21  พฤศจิกายน  2555  นายสุทธิ   สายสุนีย์  ผู้อำนวยการโรเรียนอนุบาลสตูลพบคณะวิทยากรจากค่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติทีมงานประชาคมอนุรักษ์ต้นน้ำผาดำ  โดยมีนายกิตติศักดิ์  นวลวิลัย  เป็นผู้ประสานงานร่วมกับชาวต่างชาติ  ซึ่งในครั้งนี้มาจากประเทศสเปนและฝรั่งเศสจำนวน  8  คน  ร่วมกับคณะครูของแต่ละสายชั้นจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “ Save  World  Save  Life ” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1

         บรรยากาศการร่วมกิจกรรมส่งให้เห็นถึงมิตรภาพไร้พรหมแดนอาสาสมัครชาวต่างชาติทุกคนจัดกิจกรรมให้นักเรียน ป.1 ตัวเล็ก ๆ ด้วยความเต็มใจแสนสุขใจ

 
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
       
       
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
     
 

         22  พฤศจิกายน   2555  นักเรียนและคณะครูสานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “Save World Save Life” กับทีมอาสาสมัครชาวต่างชาติอย่างสนุกสนานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างรวดเร็ว ส่งให้เห็นความผูกพันเพียงหนึ่งวันความสัมพันธ์และมิตรที่แสนดี ทำให้โลกที่กว้างอยู่ในใจของนักเรียนตัวเล็ก ๆ ระดับประถมศึกษาปีที่  2  อย่างดีเยี่ยม

 
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
       
       
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
     
 

         23  พฤศจิกายน  2555  จะเป็นเวลาแห่งความสุขสนุกร่าเริงบันเทิงใจของสายชั้นประถมศึกษาปีที่  3  บรรยากาศกิจกรรมความสัมพันธ์กันและกันเป็นบรรยากาศที่ทั้งครูและนักเรียนได้ปลดปล่อยความเครียดและร่วมกิจกรรมเรียนรู้สาระอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเพลงและเกมเป็น Play and  Learn ที่มีความหมายกับชีวิตของเด็ก ๆ  เป็นประสบการณ์ที่เด็กจะจดจำไปอีกนาน

 
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
       
       
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 
     
 

         26 – 28  พฤศจิกายน   2555   กิจกรรม  English  Camp  (Save  world  Save  Life) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

         กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในระดับประถมปลายก็มีความสนุกเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม Do/Don’t สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมก็ชัดเจนมากขึ้นตามวัย

         พิเศษสำหรับวันลอยกระทงกิจกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม ประเพณีไทยวันลอยกระทงนักเรียนและครูไทยร่วมทำกระทงและจำลองกิจกรรมวัฒนธรรมลอยกระทง

         ตัวแทนนักเรียนแสดงความรู้สึกจากการอยู่ค่ายภาษาอังกฤษกิจกรรมจบด้วยความรู้สึกดีดีที่มีให้กันของทุก ๆ ฝ่าย

 
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
       
       
 อำลาวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ
   
 

         เช้าวันพฤหัสบดีที่  29  พฤศจิกายน  2555  ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูลร่วมจัดกิจกรรมอำลาระหว่างนักเรียนและวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ  โดยมีนายสุทธิ สายสุนีย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูลกล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณคณะวิทยากร ซึ่งมีคุณกิตติศักดิ์ นวลวิลัย กรรมการสมาคมอาสาสมัครนานาชาติ เป็นตัวแทนวิทยากรกล่าวแสดงความรู้สึกที่ดีใจ  ภูมิใจ และหวังว่าจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในปีต่อไป

         ก่อนจะกลับช่วงเช้าคณะวิทยากรได้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับน้องอนุบาล เด็กๆ คุณครูและบุคลากรฝ่ายปฐมวัยต่างร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขสนุกสนาน

         นับได้ว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้ได้จัดครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั่วโรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นนิมิตหมายที่ดี ก้าวใหม่ ก้าวไกล สู่อาเซียนของโรงเรียนอนุบาลสตูล

 
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
       
ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์