[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Anuban satun School
โรงเรียนอนุบาลสตูล
OTPC ระดับประถมศึกษา อนุบาลสตูล ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการสถานศึกษา ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมฯ - ออฟไลน์
IP Address : 54.167.90.249   


  

  หมวดหมู่ โปรแกรมการศึกษา
เรื่อง : บทอาขยานช่วงชั้นที่ 1-2 ไฟล์ MP3
โดย : admin
ศุกร์์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 4614 ดาวน์โหลด : 1277
  
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 71 ครั้ง.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 51.95 MBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
บทอาขยานช่วงชั้นที่ 1-2  ไฟล์ MP3


โปรแกรมการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 20/ก.ค./2558
      การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 20/ก.ค./2558
      การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  20/ก.ค./2558
      การขอลาออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 20/ก.ค./2558
      การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนเกณฑ์หรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  20/ก.ค./2558
โรงเรียนอนุบาลสตูล เลขที่ 1 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทรและแฟกซ์ 074-711004
Email โรงเรียน : anbsatun@hotmail.com

จัดทำและดูแลเวปไซด์โดย นายสราวุธ สำเริง เจ้าหน้าที่ไอซีที โรงเรียนอนุบาลสตูล
ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (สพป.สตูล)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ